Zavřít

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Aby výběrová řízení proběhla v souladu s legislativou, musí splňovat všechny náležitosti. Dotační specialisté Ayming Vám pomohou:

  • Asistence při zpracování zadávací dokumentace.
  • Asistence při zřízení profilu zadavatele.
  • V případě zplnomocnění uveřejnění výzvy na Věstníku veřejných zakázek.
  • Asistence při kontrole podaných nabídek.
  • Zpracování výzvy k doplnění nabídek.
  • Administrace při doplňování nabídek.
  • Asistence při jednáních hodnotící komise.
  • Zpracování protokolů a zpráv z výběrového řízení.
  • Zpracování, případně rozeslání rozhodnutí zadavatele.
  • Kontrola shody smlouvy s podanou nabídkou.

Vzhledem k zaměření Ayming na vícezdrojové financování inovací, disponují grantoví specialisté Ayming také odborností v oblasti dalších veřejných zdrojů, např. firmami často využívaného daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Klientovi tak často pomáhají tyto zdroje vhodně kombinovat a maximalizovat tak synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

Další významnou přidanou hodnotou dotačního poradenství Ayming je pak to, že do přípravy žádosti o dotaci jsou zapojeni také interní techničtí specialisté, konzultanti pro inovace, kteří zejména u technicky či inovačně zaměřených projektů dokáží žádost o dotaci nejlépe odborně argumentačně podpořit a tím zvýšit pravděpodobnost vysokého bodového zisku u odborných hodnotitelů.

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte dotační specialisty Ayming.