Zavřít
Full-Hero-Food-Agri2

Naše vize a hodnoty

Vize Ayming je podporovat firmy na cestě k dlouhodobé a udržitelné konkurenceschopnosti.

Further together

Úspěch Ayming závisí na našich zaměstnancích, na jejich kompetencích, přístupu a hodnotách. Naši firemní kulturu, přístup a práci s klienty vystihuje slogan Further together (Spolu dále). Je to klíčová součást všeho co děláme, jak pracujeme s klienty, partnery a jak vytváříme stimulující a příjemné pracovní prostředí.

Naše hodnoty

TÝMOVOST
Vzájemně si pomáháme a rozvíjíme se sdílením znalostí a kompetencí, pro co nejlepší výsledky.

KREATIVITA
Vždy se snažíme najít to nejlepší řešení. Být kreativní a situace analyzovat a řešit podnikatelským pohledem.

PRAGMATISMUS
Zaměřujeme se na výsledky pro naše klienty a na konkrétní řešení ověřená praxí. Žádné teorie.

OTEVŘENOST
Posloucháme a vážíme si všech pohledů bez předsudků. Podporujeme otevřený dialog a sdílení názorů mezi kolegy i klienty.

NADŠENÍ
Jsme proaktivní a pracujeme v pozitivní a přátelské atmosféře. Jsme spokojeni jen, když naše práce dává smysl a dosáhneme opravdu kvalitních výsledků.

INTEGRITA
Vzájemně se respektujeme a budujeme vztahy založené na upřímnosti a důvěře. Ve všem, co děláme, dbáme na nejvyšší etické standardy.