Zavřít

Uspořte 210 000 Kč z každého milionu výdajů vynaložených na vývojové činnosti!

inovace_vytvarejte_hodnotu_ayming

Jaké jsou výhody odpočtu na výzkum a vývoj?

 1. Díky odpočtu uspoříte každoročně 210 000 Kč z každého milionu výdajů na vývojové projekty.
 2. Odpočet je možné využít každoročně.
 3. Odpočet je využitelný pro všechna odvětví a všechny typy projektů.
 4. Odpočet je využitelný pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost nebo místo sídla.
 5. Odpočet je možné uplatnit na široké spektrum nákladů, bez maximální horní hranice.
 6. Odpočet lze kombinovat s dotacemi (za určitých podmínek).
 7. Odpočet lze v případě daňové ztráty přenést do dalších let.

Posoudíme Váš nárok na odpočet zdarma a bez závazků!

Jak postupovat při přípravě odpočtu na VaV?

 1. Identifikujte správně všechny projekty výzkumu a vývoje.
 2. Zašlete na finanční úřad oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet (tzv. avízo).
 3. Stanovte si předem způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektů a dosažených výsledků.
 4. Identifikujte uplatnitelné náklady na VaV a nastavte si jejich průkaznou oddělenou evidenci.
 5. Zpracujte projektovou dokumentaci k projektům dle aktuálních požadavků finanční správy.
 6. Nastavte si způsob průběžné evidence změn skutečností uvedených v projektové dokumentaci.
 7. Uveďte celkovou výši odpočtu na výzkum a vývoj do daňového přiznání.

Máte dotaz? Napište nám!