Zavřít

S Ayming uplatníte daňový odpočet bezpečně a efektivně!

ayming-businessmen-debate-1000x470

Unikátní metodologie Ayming

Spolupráce s Ayming při uplatňování odpočtu na VaV je postavena na těchto základních principech:

 • Posouzení Vašeho nároku na odpočet na VaV zdarma a bez závazků
 • Spolupráce na základě success-fee (odměny za úspěch)
 • Technická i daňová expertiza
 • Silné garance za správnost odpočtu na VaV
 • Optimalizovaná, ale bezpečná úspora
 • Nízké administrativní zatížení Vašich zaměstnanců

Konzultace bez závazků a zdarma!

1. Kompletní zpracování odpočtu na VaV

Specializovaná služba pro firmy, které mají zájem o zpracování kompletní agendy spojené s odpočtem na VaV. Služba obsahuje:

 1. Úvodní analýza a ověření splnění podmínek pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj.
 2. Nastavení metodiky sledování a evidenci projektů a nákladů VaV.
 3. Doporučení k interní podpůrné dokumentaci.
 4. Identifikace a analýza projektů, které splňují definici výzkumu a vývoje.
 5. Příprava Oznámení dle § 34ba zákona č. 586/1992 Sb.
 6. Identifikace uplatnitelných nákladových druhů.
 7. Kontrola zakázané dvojí podpory z veřejných zdrojů.
 8. Výpočet celkové výše odpočtu na VaV pro uplatnění v daňovém přiznání.
 9. Vypracování Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.
 10. Podpora a asistence při případné obhajobě uplatněného odpočtu na výzkum a vývoj.

2. Revize nebo optimalizace odpočtu na VaV

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti a analýzu možnosti jeho optimalizace. Služba obsahuje:

 1. Ověření naplnění znaků výzkumu a vývoje.
 2. Analýza technické interní dokumentace k projektům výzkumu a vývoje.
 3. Analýza průběžné evidence projektů a změnového řízení.
 4. Kontrola uplatnitelnosti nákladů na výzkum a vývoj.
 5. Revize správnosti výpočtu uplatněných nákladů a zvolených metod kalkulace.
 6. Optimalizace odpočtu na VaV po projektové stránce (identifikace nových projektů VaV).
 7. Optimalizace odpočtu na VaV po nákladové stránce (identifikace nových nákladů VaV).
 8. Kontrola obsahové a formální správnosti oddělené evidence nákladů.
 9. Kontrola obsahové a formální správnosti Oznámení dle § 34ba zákona č. 586/1992 Sb.
 10. Kontrola obsahové a formální správnosti Projektové dokumentace dle §34c zákona č. 586/1992 Sb.

3. Podpora v průběhu daňové kontroly

Specializovaná služba pro firmy, které mají zájem o odbornou podporu v průběhu daňové kontroly. Ayming provede analýzu dokumentace klienta k odpočtu na VaV a existujících rizik, na základě které doporučí klientovi vhodný postup obhajoby, připraví argumentaci na výzvy finančního úřadu, či podporu v dalších stupních řízení.

4. Individuální konzultace dle potřeb klienta

Služba na míru dle potřeb klienta obvykle v podobě konzultací k vybraným tématům.

Máte zájem o konkrétní nabídku? Napište nám!