Zavřít

Dokumentace pro správné využití odpočtu na výzkum a vývoj

kontrola_aviza_ayming

1. Oznámení o záměru využít odpočet na výzkum a vývoj

 • Oznámení o záměru (tzv. Avízo) zasílá společnost na finanční úřad zvlášť za každý projekt výzkumu a vývoje, který plánuje v rámci odpočtu na VaV uplatnit.
 • Od okamžiku zaslání avíza na finanční úřad  je možné náklady vynaložené na daný projekt zahrnout do odpočtu na výzkum a vývoj.
 • Avízo musí obsahovat základní identifikační údaje společnosti (název, sídlo, DIČ).
 • Avízo musí obsahovat název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření.
 • Pokud byl projekt VaV již zahájen, je možné takový projekt oznámit správci daně (avizovat) i se zpožděním. Náklady před zasláním avíza nebude ale možné do odpočtu zahrnout.

Vzor avíza si můžete stáhnout zde.

Avizujte Váš projekt správně! Máme pro Vás řešení!

2. Projektová dokumentace

 • V projektové dokumentaci uvede společnost oznámený název projektu výzkumu a vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji.
 • Projektová dokumentace musí být schválena osobou oprávněnou jednat za společnost, nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které společnost náklady na projekt v odpočtu uplatní.
 • Název projektu v projektové dokumentaci musí být zcela shodný s názvem projektu v odeslaném avíze.
 • Společnost prokazuje změny projektové dokumentace, ke kterým dojde po jejím schválení, evidencí změn (např. samostatný dokument), případně jiným způsobem.

Projektová dokumentace musí obsahovat:

 • Obchodní firmu nebo název poplatníka, jeho sídlo a daňové identifikační číslo.
 • Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení.
 • Dobu řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu).
 • Předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu od roku, ve kterém bylo podáno avízo a předpokládané celkové výdaje na řešení projektu.
 • Jména všech osob, které ode dne podání avíza odborně zajišťují nebo budou zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.
 • Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků prováděných ode dne podání avíza.
 • Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projektovou dokumentaci schválila.

Vzor projektové dokumentace si můžete stáhnout zde.

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Připraví veškerou dokumentaci v rozsahu a kvalitě, které odpovídají  aktuální praxi finančních úřadů.
 • Pomůže Vám stanovit dostatečně určitou definici cíle projektu.
 • Pomůže Vám vydefinovat dostatečně určitý způsob kontroly a hodnocení projektů.
 • Pomůže Vám nastavit způsob průběžné evidence změn.
 • Sníží administrativní vytíženost Vašeho týmu.

Napište nám, rádi Vám poradíme!