Zavřít

Odpočet na výzkum a vývoj

Posoudíme Váš nárok na daňový odpočet na výzkum a vývoj zdarma a bez závazků.

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Odpočet na výzkum a vývoj
Ayming_CR_odpocet_vyzkum_vyvoj_1000x470 - kopie

Získejte finanční prostředky na Vaše projekty!

 • Zaměstnáváte kvalifikované technické specialisty?
 • Realizujte projekty zaměřené na výrobu nových nebo podstatně zlepšených výrobků, zařízení, materiálů, technologií či služeb?
 • Věnujete se vývoji software, IT systémů či vývoji IT aplikací?
 • Implementujete nové či zlepšené technologie ?
 • Vyrábíte a testujete prototypy?
 • Realizujete zkušební provozy či poloprovozní zkoušky?
 • Optimalizujete výrobní procesy?
 • Realizujete konstrukční či projekční činnosti?

To vše jsou příklady činností a projektů, na které je možné, při splnění všech zákonných náležitostí, využít daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje a to i když takové činnosti realizujete na zakázku.

Daňový odpočet na VaV je ideálním nástrojem pro každoroční úsporu finančních prostředků. Z každého milionu Kč výdajů na vývojové projekty můžete uspořit 210 000 Kč.

 • Daňový odpočet na VaV je využitelný pro všechna odvětví a všechny typy projektů.
 • Daňový odpočet na VaV mohou využít všechny firmy, bez ohledu na velikost či sídlo.
 • Daňový odpočet na VaV je možné uplatnit na široké spektrum nákladů, bez maximální horní hranice.

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Identifikuje veškeré projekty a činnosti, které splňují definici výzkumu a vývoje.
 • Nastaví interně celý proces bezpečného a optimalizovaného využívání odpočtu na VaV.
 • Pomůže Vám oznámit Vaše projekty VaV na finanční úřad včas a zajistí Vám tak maximální úsporu.
 • Připraví veškeré podklady k odpočtu na VaV a sníží tak administrativní vytíženost Vašeho týmu.
 • Nastaví metodiku výpočtu jednotlivých nákladů na VaV a jejich průkaznou průběžnou evidenci.
 • Posoudí zda uplatňujete odpočet na VaV dle aktuálních požadavků finanční správy.
 • Posoudí zda projekty, které již uplatňujte v rámci odpočtu na VaV, splňují definici VaV.
 • Identifikuje možnosti bezpečného navýšení odpočtu na VaV.
 • Identifikuje případná rizika odpočtu na VaV, který uplatňujete, a pomůže Vám je eliminovat.

Máte zájem o více informací? Máte konkrétní dotaz? Napište nám!