Zavřít

Rozhovor časopisu CFO world s Kristínou Šumichrastovou

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Odpočet na podporu výzkumu a vývoje zase ve hře!

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje zase ve hře!

Daňová podpora výzkumu a vývoje je díky ekonomické a energetické krizi zase ve hře. Společnosti musejí šetřit a současně inovovat. Systém odpočtu na podporu výzkumu a vývoje využívá oproti dotacím stále více firem, protože je flexibilní a lze ho využít každoročně. Oproti dotacím totiž mohou odpočet na výzkum a vývoj využít všechny firmy bez ohledu na velikost, sídlo či zaměření projektu.

O odpočtu na podporu výzkumu a vývoje jsme diskutovali s ředitelkou společnosti Ayming Kristínou Šumichrastovou.

Jak funguje odpočet na podporu výzkumu a vývoje?

Jde o nepřímou daňovou podporu výzkumu a vývoje, která je v mnoha zemích EU i mimo EU. V ČR existuje již od roku 2005. Odpočet na výzkum a vývoj umožňuje odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů VaV, a to podruhé. Firmy tak uspoří z každého milionu korun výdajů na vývojové projekty 190 000 Kč. Od nového roku pak bude úspora činit až 210 000 Kč z každého milionu, protože se v rámci konsolidačního balíčku zvyšuje daň z příjmu právnických osob na 21 %. nemožné.

Na jaké projekty je možné odpočet na výzkum a vývoj využít?

Jde o projekty, které jsou pro firmu nové, přinášejí významné zlepšení, rozšiřují know-how firmy (ocenitelný prvek novosti) a zároveň se jejich realizace pojí s množstvím technických nejistot, které firma musí překonat, vyřešit. Výsledek (řešení) projektu podnik dosahuje tvůrčí prací svých kvalifikovaných technických zaměstnanců (odborníků).

Lze do odpočtu na výzkum a vývoj zahrnout také projekty na zakázku, které realizuje firma pro externího zákazníka?

Ano, pokud organizace prokáže přítomnost ocenitelného prvku novosti a překonání technické nejistoty.

A co když podobný produkt, který firma vyvíjí, už na trhu existuje, například u konkurence? I tak se takový projekt považuje za vývojový, na který si mohu uplatnit daňový odpočet?

Ano, pokud firma prokáže přítomnost ocenitelného prvku novosti a překonání technické nejistoty. Jestliže je cíl projektu výzkumu a vývoje nebo jeho část již známa jiným subjektům, musí dále firma prokázat, že je pro ni toto již známé řešení věcně či ekonomicky nedostupné nebo nepoužitelné (z věcného důvodu) nebo v době řešení projektu výzkumu a vývoje firma neměla o existenci takového řešení informace.

Jaký je postup uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje?

Při uplatnění daňového odpočtu na VaV je nutné dodržet následující postup:

1. Správně identifikovat projekty výzkumu a vývoje před jejich zahájením.

2. Zaslat na finanční úřad k vybraným VaV projektům oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na výzkum a vývoj.

3. Vést oddělenou evidenci nákladů na výzkum a vývoj.

4. Zpracovat projektovou dokumentaci k projektům výzkumu a vývoje a řádně a včas ji schválit.

5. Po schválení projektové dokumentace vést průběžně evidenci změn skutečností uvedených v projektové dokumentaci.

Mnoho firem využívá na financování výzkumu a vývoje dotace. Jaké jsou výhody odpočtu na VaV oproti dotacím?

Výhody odpočtu na VaV vidím zejména v tom, že je univerzální a flexibilní. Pokud bych to měla shrnout do několika bodů, výhody oproti dotacím jsou tyto:

• Odpočet na VaV lze uplatnit každoročně.

• Odpočet na VaV je využitelný pro všechna odvětví a zaměření projektů.

• Odpočet na VaV je využitelný pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost nebo místo sídla.

• Odpočet na VaV umožňuje uplatnit široké spektrum nákladů bez horní či dolní hranice uznatelných nákladů.

• Odpočet na VaV lze v případě daňové ztráty firmy přenést do dalších let.

A hlavně pokud splňujete podmínky zákona, máte na odpočet na VaV právní nárok!

 

zdroj: CFO world

Zobrazit komentáře

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *