Zavřít

Ochrana osobních údajů

diagnostic-risques-professionnels-1000x470

Osobní údaje

S výjimkou IP adresy, která je okamžitě anonymizována, neshromažďuje společnost Ayming FR informace (jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, cookies nebo Java aplety), podle kterých by bylo možné vás přímo nebo nepřímo identifikovat.

Osobní údaje, které dobrovolně uvedete ve formuláři, budou uloženy v databázi našich zákazníků Ayming Česká republika s.r.o. a využity v reakci na vaši žádost a k zasílání informací o našich službách.

Pokud společnosti Ayming Česká republika s.r.o. poskytnete osobní údaje, máte v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů.

Chcete-li svá práva využít nebo máte jakékoliv dotazy týkající se způsobu, jakým Ayming Česká republika s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 999 640 nebo dopisem, který zašlete společnosti Ayming Česká republika s.r.o. na následující adresu: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3.

Rovněž máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu. Shromážděné informace jsou určeny výlučně pro účely společnost Ayming Česká republika s.r.o. a nebudou předávány třetí straně mimo skupinu Ayming v rámci EU, ani nebudou předmětem směny údajů se třetí stranou mimo skupinu Ayming s výjimkou zvláštními právními předpisy stanovených případů.

Zpracování osobních údajů poskytnutých přes kontaktní formulář

Využití kontaktního formuláře na webové stránce www.ayming.cz je dobrovolné. K vyřízení vaší žádosti je třeba do kontaktního formuláře uvést vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři aktivně zpracovává pouze Ayming Česká republika s.r.o.. Jelikož jsou servery Ayming Česká republika s.r.o. uchovány ve Francii, veškeré zálohy dat jsou prováděny tam.

Ayming Česká republika s.r.o. bude uchovávat vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti. Osobní údaje nebude poskytovat třetím stranám ani předávat do třetích zemí s výjimkou společností, které patří do skupiny Ayming v rámci EU (jejich seznam je uveden na webové stránce www.ayming.cz a je pravidelně aktualizován). Předávání se bude uskutečňovat na základě standardních smluvních doložek nebo jiných vhodných záruk, pokud třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů; právo namítat se v tomto případě nepoužije. Rovněž máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud máte zájem svá práva vůči Ayming Česká republika s.r.o. uplatnit nebo máte jakékoliv dotazy týkající se způsobu, jakým Ayming Česká republika s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat telefonicky na: +420 222 999 640, e-mailem na: kontaktcz@ayming.com nebo dopisem na následující adrese: Ayming Česká republika s.r.o., Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Ayming Česká republika s.r.o. zpracovává pro marketingové účely osobní údaje svých zákazníků a klientů na základě zvláštním právním předpisem stanovené výjimky a oprávněného zájmu, v případě ostatních subjektů údajů zpracovává jejich osobní údaje pro marketingové účely na základě souhlasu. Pokud společnosti Ayming Česká republika s.r.o. udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, společnost Ayming Česká republika s.r.o. bude na právním základě tohoto souhlasu zpracovávat vaše osobní údaje pro účely provádění marketingu, spočívajícího ve vypracovávání a zasílání nabídek služeb poskytovaných členy skupiny Ayming v rámci EU a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingovém zpracování, analýzách a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do vyslovení nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Osobní údaje mohou být poskytnuty společnostem, které patří do skupiny Ayming v rámci EU (jejich seznam je uveden na webové stránce www.ayming.cz), zpracovatelům, poskytovatelům poštovních služeb a poskytovatelům služeb elektronických komunikací. Pokud budou osobní údaje předávat do třetích zemí, předávání se bude uskutečňovat na základě standardních smluvních doložek nebo jiných vhodných záruk, pokud třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany.

V souladu s GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo namítat proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Rovněž máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu.

Pokud máte zájem svá práva vůči Ayming Česká republika s.r.o. uplatnit nebo máte jakékoliv dotazy týkající se způsobu, jakým Ayming Česká republika s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat telefonicky na: +420 222 999 640, e-mailem na: kontaktcz@ayming.com nebo dopisem na následující adrese: Ayming Česká republika s.r.o., Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, Česká republika. Kontakty na ostatní společnosti skupiny Ayming jsou uvedeny na webové stránce www.ayming.cz.

Cookies

Soubory cookies (soubory využívané k rozeznání uživatelů a optimalizaci navigace na webových stránkách) se využívají pouze k řízení informačního systému webových stránek a analýze jejich využití (měření návštěvnosti, chování uživatelů …). Uchovávají se maximálně po dobu 13 měsíců.

Cookies k měření návštěvnosti (statistika)

Soubory cookies se využívají ke sběru informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. K analýze se využívá nástroj Google Analytics.

Každý uživatel může soubory cookies vymazat nebo se proti nim chránit pomocí určitých funkcí na svém počítači anebo v rámci softwaru webového prohlížeče. Odmítnutí cookies však může vést k tomu, že pro vás bude funkčnost webových stránek omezena.

Soubory cookies spravujete přímo ve svém webovém prohlížeči.

Webový prohlížeč Apple Safari
Pod „soukromí“, menu „preference“, nástroj „cookies a ostatní údaje o stránkách“.

Webový prohlížeč Google Chrome
Pod „soukromí“, v menu „nastavení“, pod ikonou „Chrome menu icon“ funkce „cookies a údaje o webové stránce“.

Webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer
Menu „nástroje“, „možnosti internetu“ a poté „obecné“ a „historie vyhledávání“, pak „nastavení“, okno „nastavení dočasných internetových souborů a historie“ a pak „ukázat soubory“.

Webový prohlížeč Mozilla Firefox

Menu „nástroje“, pod „možnosti“, pod „soukromí“, nástroj určený k „výmazu specifických cookies“.

Cookies sdílené na sociálních sítích

Naše webové stránky obsahují odkazy a možnosti sdílení na Facebooku, Twitteru a dalších podobných sociálních sítích, díky nimž můžete sdílet jejich obsah s ostatními. Využíváte-li toto sdílení, může dojít k nainstalování cookies třetí strany. Správa sdílení cookies probíhá nezávisle na společnosti Ayming FR a podléhá podmínkám užívání a pravidlům na ochranu soukromí jednotlivých sociálních sítí.

V případě cookies Facebooku

https://www.facebook.com/policies/cookies/

V případě cookies Twitteru

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

V případě cookies LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Pokud si přejete dozvědět se o cookies více, navštivte:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetí strany. Společnost Ayming FR není povinna kontrolovat ani schvalovat obsah takovýchto webových stránek ani ručit za jejich funkčnost a aktuálnost. Společnost Ayming FR nenese odpovědnost za jejich obsah. Odkazy používáte na vlastní riziko.

Jakékoli překážky, nároky či spory týkající se těchto webových stránek podléhají francouzskému právu. K řešení sporů je příslušný soud v Nanterre.

Aktualizace

Společnost Ayming FR si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat uvedená ustanovení (právní upozornění a Všeobecné podmínky) v závislosti na rozvoji webových stránek. Proto doporučujeme, abyste si tyto informace přečetli při každém vstupu na naše webové stránky.

Copyright: © Ayming – 2019. Všechna práva vyhrazena.