Zavřít

Transfer pricing

Specializované poradenství pro české i mezinárodní společnosti v oblasti transferových (převodních) cen

tax-calc-1000x470

Díky naší mezinárodní expertize a pokročilému know-how v oblasti daní poskytujeme našim klientům odborné poradenství v oblasti transferových (převodních) cen – Transfer pricing.

Správné stanovení transferových cen je pro nadnárodní společnosti zcela zásadní. Mezinárodní i lokální legislativa vyžaduje, aby transakce mezi spřízněnými subjekty probíhaly za stejných či podobných podmínek jako v případě transakcí se subjekty nespřízněnými.

Východiskem pro sjednocení transferových cen mezi spřízněnými společnostmi jsou principy a postupy upravené ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming

 

Základem pro stanovení transferových cen za dodání zboží, poskytnutí služeb či majetku je tedy sjednávání obchodu za takových obchodních podmínek, za kterých by proběhl obchod mezi nezávislými osobami v běžně obchodních vztazích.

V rámci dokumentace o transferovém oceňovaní uskutečňujeme funkční a rizikovou analýzu, která slouží k identifikaci ekonomicky významných funkcí transakce, analýzu rizik vzhledem k charakteru posuzované transakce a aktiv souvisejících s transakcí. Následně určujeme nejvhodnější metody na stanovení obvyklé (nezávislé) ceny a děláme porovnávací analýzu nezávislé ceny.

Problematice transferových cen se u nás věnují špičkoví daňoví experti na danou oblast, kteří jsou připraveni poskytnout tyto služby:

  • Analýza vnitro-skupinových transakcí a identifikace souvisejících rizik.
  • Nastavení koncepce a strategie transferových cen v souladu s potřebami klienta.
  • Příprava dokumentace o transferovém oceňování.
  • Posouzení již vypracované dokumentace o transferovém oceňování.
  • Aktualizace dokumentací k transferovému oceňování.
  • Podpora při implementaci interních směrnic pro transferové oceňování.
  • Podpora nebo aktivní účast při daňových kontrolách zaměřených na transferové ceny.