Zavřít

Transfer pricing

Specializované poradenství pro české i mezinárodní společnosti v oblasti transferových (převodních) cen.

tax-calc-1000x470

Transfer pricing

Díky naší mezinárodní expertize a pokročilému know-how v oblasti daní poskytujeme našim klientům odborné poradenství v oblasti transferových (převodních) cen.

Správné stanovení transferových cen je pro nadnárodní společnosti zcela zásadní. Mezinárodní i lokální legislativa vyžaduje, aby transakce mezi spřízněnými subjekty probíhaly za stejných či podobných podmínek jako v případě transakcí se subjekty nespřízněnými.

Východiskem pro sjednocení transferových cen mezi spřízněnými společnostmi jsou principy a postupy upravené ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).

Základem pro stanovení transferových cen za dodání zboží, poskytnutí služeb či majetku je tedy sjednávání obchodu za takových obchodních podmínek, za kterých by proběhl obchod mezi nezávislými osobami v běžně obchodních vztazích.

V rámci dokumentace o transferovém oceňovaní uskutečňujeme funkční a rizikovou analýzu, která slouží k identifikaci ekonomicky významných funkcí transakce, analýzu rizik vzhledem k charakteru posuzované transakce a aktiv souvisejících s transakcí. Následně určujeme nejvhodnější metody na stanovení obvyklé (nezávislé) ceny a děláme porovnávací analýzu nezávislé ceny.

Problematice transferových cen se u nás věnují špičkoví daňoví experti na danou oblast, kteří jsou připraveni poskytnout tyto služby:

  • Analýza vnitro-skupinových transakcí a identifikace souvisejících rizik.
  • Nastavení koncepce a strategie transferových cen v souladu s potřebami klienta.
  • Příprava dokumentace o transferovém oceňování.
  • Posouzení již vypracované dokumentace o transferovém oceňování.
  • Aktualizace dokumentací k transferovému oceňování.
  • Podpora při implementaci interních směrnic pro transferové oceňování.
  • Podpora nebo aktivní účast při daňových kontrolách zaměřených na transferové ceny.