Zavřít

Dotace z fondů EU pro firmy a podnikatele

Nejvýznamnější veřejný zdroj financování firemních investičních projektů.

road-lights_ayming-1000x470

Vyřešte evropské dotace včas a s odbornou garancí

Rok 2023 nabízí široké spektrum dotačních titulů, mezi které patří Národní plán obnovy – NPO, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK. Získejte přehled plánovaných dotačních výzev a připravte si harmonogram činností včas. Dotační specialisté Ayming pro Vás zajistí veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti a poskytnou plnou podporu při získání dotace.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Aktuální dotační programy

Digitální – Virtuální podnikDotace byla vyhlášena

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

 • Příjem žádostí: od 3. 7. 2023

Více zde

PotenciálDotace je v přípravě

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

 • Příjem žádostí: od 1. 6. 2023

Kontaktujte nás

Úspory energieDotace byla vyhlášena

Dotace na snížení energetické náročnosti a úspory energií ve firmách.

 

 • Příjem žádostí: od 1. 9. 2022

Více zde

MarketingDotace je v přípravě

Individuální účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky, doprava zboží, propagační materiál). 

 • Příjem žádostí: od 19.6. 2023

Kontaktujte nás

Aplikace Dotace je v přípravě

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 

 • Příjem žádostí: 4. Q 2023

Více zde

Oběhové hospodářství Dotace je v přípravě

Podpora zavádění technologií: k získávání druhotných surovin pro další využití, k získávání druhotných surovin z použitých výrobků, k výrobě výrobků z druhotných surovin.

 • Příjem žádostí: od 14.8.2023

Kontaktujte nás

InovaceDotace je v přípravě

Dotace na posílení inovační výkonnosti českých firem.

 • Příjem žádostí: 4. Q 2023

Více zde

Technologie 4.0 Dotace je v přípravě

Podpora na pořízení nových technologických zařízení a vybavení splňující úroveň Průmyslu 4.0.

 • Příjem žádostí: od 9. 2023

Kontaktujte nás

Úspora vody v podnicích Dotace je v přípravě

Podpora úspory vody zvýšením účinnosti rozvodů, snížením spotřeby vody, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

 • Příjem žádostí: od 14.8.2023

Kontaktujte nás

 

Proč dotace s Ayming

Nabízíme Vám podporu od začátku do konce, od úvah nad potenciálním projektem a žádostí o dotaci až po vyčerpání přiznaných prostředků. Klademe důraz na minimalizaci zátěže klienta při přípravě dotační dokumentace. Zásadní je také administrace již získané dotace a příprava výběrových řízení dle platných pravidel. Samozřejmostí v Ayming je vysoká úspěšnost a silné garance.

Proč s Ayming

 • Znalost pravidel
 • Komplexní přístup
 • Prokazatelná úspěšnost
 • Nadprůměrná úspěšnost u námi doporučených projektů.
 • Odměna a garance
 • Záměr klientů a jeho šanci na získání dotace posoudíme zdarma.
 • Soulad s dotačními pravidly garantujeme, pravděpodobnost získání dotace maximalizujeme.
 • Pojistný certifikát ve výši 10 milionů €

Máte zájem o naše služby?

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách kontaktujte naše grantové specialisty.