Zavřít

Dotace z fondů EU pro firmy

Nejvýznamnější veřejný zdroj financování firemních investičních projektů.

road-lights_ayming-1000x470

Poradíme Vám ve výběru vhodné dotační výzvy!

Dotace z fondů Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy.

Programové období 2021-2027 nabízí široké spektrum dotačních programů, nejvýznamnější jsou Národní plán obnovy – NPO a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK.

Cílem dotačního programu OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu malých a středních podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a klíčových dovedností, usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. OP TAK je primárně zaměřen na podporu malých a středních podniku, přesto v některých případech podporuje i velké podniky.

Národní plán obnovy  je od roku 2021 plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Získejte přehled o plánovaných dotačních výzvách a získejte vhodné financování včas!

Dotační specialisté Ayming pro Vás zajistí kontinuální monitoring dotačních výzev, veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci, administraci projektu a také realizaci výběrových řízení. Více o našich službách v oblasti dotací zde.

Dlouhodobě dosahujeme až 90% úspěšnost dotačních žádostí.

Získejte vhodné financování pro Váš záměr včas!