Zavřít

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Právní upozornění

Toto je webová stránka společnosti Ayming, zjednodušené akciové společnosti podle francouzského práva (SAS), zapsané u RCS v Nanterre pod číslem 414 119 735, se základním kapitálem ve výši 70 665 286,92 EUR, se sídlem na adrese Avenue des Gresillons 185, Gennevilliers 922 30, Francouzská republika (dále jen „Ayming FR“), která je spravovaná společností Ayming Česká republika s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193005, se sídlem v Vinohradská 2577/178, Praha 3, Česká republika (dále jen „Ayming ČR“)

DIČ FR 95414119735

Tel.: +33 (0)1 41 49 41 00

Generální ředitel: Hervé Amar

Výkonná editorka: Giuditta Villa, ředitelka pro komunikaci

Zákonný zástupce: Kristína Šumichrastová, výkonná ředitelka pro ČR

Vlastník: Ayming FR

Správce: Ayming ČR

Návrh a realizace: Coast Digital

Kontakt pro žádosti na ochranu osobních dat: kontaktcz@ayming.com

Group Data Protection Officer: dpo@ayming.com (dotazy prosím pište ve francouzštině či angličtině)

Všeobecné podmínky pro přístup a užívání stránek

Cílem webových stránek dostupných na adrese www.ayming.cz je poskytovat informace o činnosti společnosti Ayming a jejích dceřiných společností. Souhlas s těmito podmínkami je nezbytným předpokladem pro navigaci na webových stránkách. Dříve, než jakýkoli uživatel začne webové stránky prohlížet, musí si přečíst tyto podmínky. Pokud jako uživatel nesouhlasíte s některým z ustanovení těchto podmínek, opusťte prosím tyto stránky.

Společnost Ayming FR není odpovědná za dočasnou nedostupnost webových stránek v důsledku jejich údržby či zdokonalování nebo z technických důvodů, které jí nelze přičítat. Společnost Ayming FR si vyhrazuje právo kdykoli měnit, dočasně pozastavit nebo odstranit jakékoli prvky webových stránek, a to i v případě, že v důsledku této skutečnosti bude jakákoli funkce nebo obsah webových stránek nedostupný, aniž by uživatelé těchto webových stránek měli právo na jakoukoli kompenzaci. Rovněž tak si společnost Ayming FR vyhrazuje právo zamítnout jakémukoli uživateli přístup na své webové stránky.

Práva duševního vlastnictví

Informace uvedené na těchto webových stránkách, ochranné známky, loga, software, texty, obrázky, grafika, databáze a struktura stránek jsou výlučným vlastnictvím Ayming FR a Ayming Česká republika s.r.o. a jsou chráněny příslušným zákonem o duševním vlastnictví.

Jste oprávněni stáhnout si kopii nebo si vytisknout některou z webových stránek pouze pro osobní použití a za předpokladu, že budete respektovat upozornění týkající se autorských a majetkových práv. Je zakázáno využívat webové stránky pro obchodní účely nebo za účelem veřejné distribuce. Za žádných okolností vám není dovoleno přeformulovat či mazat obsah webových stránek. Je výslovně zakázáno využívat tyto webové stránky k účelům, které zde nejsou popsány; takovéto využití podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Ayming Česká republika s.r.o.

Zejména není dovoleno (i) reprodukovat ochranné známky a loga společnosti Ayming FR, (ii) využívat či vyjímat jakékoli databáze využívané těmito webovými stránkami nebo jejich část, (iii) používat jakékoli programy používané v rámci těchto webových stránek a (iv) nahrávat cokoli, co by mohlo porušovat práva duševního vlastnictví třetí strany.

Podmínky Ochrany osobních údajů zde

Copyright: © Ayming – 2019