Zavřít

ESG: Zodpovědné podnikání je udržitelné podnikání!

vize1_900

ESG reporting

ESG reporting (Environmental, Social, and Governance reporting) je proces, při kterém firmy zveřejňují informace o svém vlivu na životní prostředí, společnost a způsob řízení. Cílem ESG reportingu je poskytnout transparentní údaje, které umožňují investorům, zákazníkům, regulátorům a dalším zainteresovaným stranám pochopit, jak firma spravuje rizika a příležitosti spojené s udržitelností.

Hlavní složky ESG:

Jaké firmy musí připravovat ESG reporting?

Evropskou směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) přijal v prosinci 2022  Evropský parlament i Rada EU a od roku 2024 dochází k její implementaci do českého zákona o účetnictví.

Zprávu o udržitelnosti budou muset zpracovávat:

 • Všechny velké, střední a malé firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze.
 • Ostatní společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří podmínek:
  • mají více než 250 zaměstnanců;
  • mají obrat nad 50 mil. EUR;
  • mají hodnotu aktiv nad 25 mil. EUR.

Povinný ESG reporting se zavádí postupně podle velikosti podniku, a to v několika fázích:

 • Od roku 2024: Společnosti, které doteď zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti na základě původní směrnice NFRD.
 • Od roku 2025: Ostatní společnosti, které splňují dvě ze tří výše uvedených podmínek.
 • Od roku 2026: Malé a střední firmy obchodované na burze.

ESG report bude součástí výroční zprávy, kterou firmy zveřejňují v rámci účetní závěrky.

Jak Vám pomůžeme?

Na základě prvotního ESG auditu posoudíme Vaše potřeby, nastavíme sběr potřebných dat a navrhneme postup, díky kterému dokážete splnit zákonné povinnosti a identifikovat rizika a příležitosti pro Vaše podnikání.

Naše služby v rámci ESG reportingu zahrnují:

 • Kompletace a analýza relevantních dat za oblasti E, S a G a tvorba technické přílohy v souladu se standardy ESRS.
 • Tvorba textace nefinanční zprávy za příslušné období.
 • Identifikace komunikačních témat.
 • Vyhotovení GAP analýzy  a doporučení na doplnění sběru dat, dokumentů a politik pro plnění legislativních požadavků dle směrnice CSRD.
 • Příprava metodiky pro sběr a zpracování dat pro účely ESG reportu v následujících letech.

Kontaktujte nás pro konkrétní nabídku!