Zavřít

Krok první - zaslat finančnímu úřadu oznámení o záměru uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Proč zaslat finančnímu úřadu oznámení o záměru uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje včas?
Aktuality
23 února, 2024

Firmy, které se věnují výzkumu a vývoji (VaV), mají více možností, jak zajistit financování projektů: 

  1. Dotace – možnost využití některého z dotačních titulů v rámci dotačních výzev

Proces žádosti o dotaci a jeho vyhodnocení je poměrně zdlouhavý. Navíc firmy nemají žádnou záruku, že dotaci získají. Její přiznání je často omezené velikostí firmy, jejího sídla, konkrétním zaměřením dotačního titulu apod.

  1. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – daňová úspora ve výši 21% z uplatněných nákladů vynaložených na VaV, kterou mohou využít všechny firmy

Při splnění zákonných požadavků si každá firma může z daňového základu odečíst 100 % nákladů vynaložených na VaV. To znamená, že z každého investovaného 1 mil. Kč do výzkumu a vývoje ušetří 210 000 Kč.

Daňový odpočet na podporu výzkumu a vývoje má oproti dotacím mnoho dalších výhod:

  • Na odpočet na VaV je právní nárok
  • Není podstatná velikost podniku, ani jeho sídlo
  • Odpočet na VaV lze uplatnit každoročně, na jakýkoliv projekt VaV, bez ohledu na jeho zaměření
  • Není stanoven minimální ani maximální rozpočet projektu VaV
  • I společnosti ve ztrátě můžou odpočet na VaV využít a přenést si ho do dalších let

Abyste mohli využít daňový odpočet na VaV, musíte projekt VaV písemně oznámit na finanční úřad (zaslat tzv. „avízo“).  Toto oznámení ale může zaslat i firma, které má požádáno o dotaci, protože pokud dotaci nezíská, umožní ji to využít variantu odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Oznámení o záměru uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje (tzv. avízo) je dokument, který obsahuje, kromě povinných identifikačních údajů poplatníka, název projektu, který chce poplatník uplatnit v daňovém přiznání za nadcházející období.

Tento název musí vystihovat obecné zaměření projektu VaV tak, aby nemohlo dojít k zaměnitelnosti projektových dokumentací. Z názvu projektu musí být rámcově zřejmé např. jakou činností (oborem, výrobkem) se poplatník hodlá zabývat nebo k jakému výsledku výzkumu a vývoje bude v rámci dosahování cíle směřovat. Nestačí tedy uvést označení např. prostřednictvím jednotlivých písmen nebo číselného kódu). Název by měl být v českém jazyce.

Avízo o realizaci projektů VaV je třeba zaslat na finanční úřad před zahájením samotného řešení projektu, nebo co nejdříve po zahájení řešení projektu, protože od toho okamžiku je možné uplatnit náklady vzniklé v souvislosti s projektem VaV v daňovém odpočtu. Neváhejte proto se zasláním takového avíza a pojistěte si financování Vašeho projektu!

Zobrazit komentáře

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *