Zavřít

Správná příprava projektové dokumentace pro odpočet na VaV v 10 bodech.

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Správná příprava projektové dokumentace pro odpočet na VaV v 10 bodech

10 doporučení pro správnou přípravu projektové dokumentace pro odpočet na VaV

Chystáte se tento rok uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje?

Pak určitě víte, že zákonnou náležitostí pro využití odpočtu je příprava a včasné schválení projektové dokumentace k jednotlivým projektům výzkumu a vývoje. Kvalitní popis jednotlivých kapitol projektové dokumentace je základním předpokladem pro úspěšné obhájení odpočtu na VaV v případě daňové kontroly. Nejzásadnější je kvalitní popis kapitol týkajících se cíle projektu a způsobu kontroly a hodnocení projektu.

Aktuální postupy finančních úřadů i judikatura potvrzují, že je potřeba věnovat přípravě projektové dokumentace zvláštní péči a respektovat aktuální aplikační praxi finanční správy.

Níže pro Vás shrnujeme 10 doporučení pro přípravu projektové dokumentace, která vycházejí právě z aktuální praxe finanční správy a ustálené judikatury správních soudů:

 1. Název projektu výzkumu a vývoje uvedený v projektové dokumentaci musí přesně korespondovat s názvem uvedeným v „avízu“ (tedy v tzv. oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje).
 2. Název projektu použitý v projektové dokumentaci a tedy i v avízu musí vystihovat obecné zaměření projektu, tak aby nemohlo dojít k zaměnitelnosti projektových dokumentací. Z názvu projektu musí být rámcově zřejmé např. jakou činností (oborem, výrobkem) se poplatník hodlá zabývat nebo k jakému výsledku výzkumu a vývoje bude v rámci dosahování cíle směřovat atd. (nestačí tedy uvést označení např. prostřednictvím jednotlivých písmen nebo číselného kódu).
 3. Nekoncipujte avíza a tedy ani projektové dokumentace jako tzv. „umbrella projekty“ (tedy obecné projekty seskupující pod sebe vícero dalších samostatných projektů).
 4. Cíle projektu definujte s využitím konkrétních měřitelných parametrů projektu, které chcete dosáhnout, které jsou pro úspěšné dokončení projektu stěžejní, a které budete následně i vyhodnocovat.
 5. Cíl daného projektu má být nezaměnitelný (neboť zaměnitelnost, fakticky tedy nejednoznačnost cíle, by znamenala jeho nevyhodnotitelnost). Pro jasné určení cíle je tedy nutné definovat si na projektu to, co je na projektu neměnné, tj. to, co pokud se nepodaří, tak ztrácí realizace projektu význam.
 6. Je vhodné cíle definovat za použití popisu výchozího stavu (stavu před realizací projektu), a tedy vysvětlit proč se vůbec do realizace projektu pouštíte (co je Vaše motivace), a následně také za použití popisu konečného stavu – popisem toho, čeho chcete realizací projektu dosáhnout, kam se chcete dostat, jaké očekáváte výsledky.
 7. V rámci popisu cílů projektu doporučujme popsat také ocenitelné prvky novosti (přínosy, přidanou hodnotu) projektu a očekávané nebo překonávané (překonané) technické nejistoty (nebo technické obtíže, problémy) při realizaci / řešení projektu.
 8. Mezi osoby odborně zajišťující řešení projektu doporučujeme uvést výčet všech osob, které se na řešení projektu podílely anebo budou podílet (budoucí – ty které známe v okamžiku schválení projektové dokumentace). Definice termínu „osoba odborně zajišťující řešení projektu“ je i nadále sporná.
 9. Do kapitoly Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků uveďte:
  1. co budete hodnotit, co má být dosaženo, jaká jsou kritéria pro hodnocení
  2. kdo to bude hodnotit (odpovědná osoba)
  3. jak to budete hodnotit (testy, analýzy, atd.)
  4. kdy to budete hodnotit (časové úseky, milníky projektu)
  5. jaké budou výstupy z hodnocení (zápisy z porad, protokoly z měření atd.)
 1. Odpočet můžete odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které schválíte ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání projektovou dokumentaci. Nezapomínejte, že projektová dokumentace musí být v této lhůtě schválena i v případě, že v takovém období nebudete odpočet z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty využívat, a budete si ho přenášet do dalších let (v takovém případě ho totiž musíte do daňového přiznání uvést i když ho reálně nevyužijete).

V případě nejasností a dotazů kontaktujte experty společnosti Ayming.

Zobrazit komentáře

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *