Zavřít

Mezinárodní Barometr Inovací 2024

Získejte přehled a data o tom, co podnikají mezinárodní lídři v inovacích.

download
Cover image - Mezinárodní Barometr Inovací 2024

Páté vydání Mezinárodního Barometru Inovací 2024 vychází z průzkumu, který realizovala společnost Ayming mezi 1053 řediteli výzkumu, vývoje a inovací, finančními řediteli a generálními řediteli ze 17 zemí světa. 

Mezinárodní Barometr Inovací ve svých obecných závěrech odhaluje, že klesající globální ekonomika pozastavila v roce 2023 růst inovací ve firmách. První část studie Ayming se zabývá příležitostmi, které inovace pro firmy představují, a zároveň analyzuje překážky, které musí firmy v rámci inovačního procesu překonávat. Druhá část studie se zaměřuje na firmy a jejich cesty k maximalizaci inovačního potenciálu. A třetí část studie hledá průnik mezi inovacemi a udržitelností.

Ačkoliv vlády zemí po celém světě staví do středu svých politických programů „ekonomiku řízenou inovacemi,“ studie ukazuje, že současné veřejné zdroje financování inovací neposkytují firmám potřebné prostředky k inovacím.

Ve studii Ayming se například dozvíte, že 33 % dotázaných firem nemá dostatečné finanční zdroje na inovace a až 41 % dotázaných firem označilo vysoké počáteční náklady na inovace za překážku jejich realizace.

Studie Ayming nabízí všem se zájmem o aktuální stav inovací ve firmách i další cenné poznatky a zjištění.

Stáhněte si Mezinárodní Barometr Inovací Ayming v angličtině zdarma!