Zavřít

Digitální podnik - Digitální podnik I.

dotace-ayming-digitalni-podnik

Digitální podnik – Digitální podnik I.

Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé a střední firmy

Míra podpory

 • V režimu GBER by se měla využít regionální mapa.

Jaká je forma a výše dotace?

 • Výše není jistá, nicméně poslední obdobná výzva, která ještě běží a je v režimu de minimis uvádí 250 tis. Kč – 200 tis. EUR. Nová výzva by reálně měla umožnit vyšší dotaci, protože bude již v režimu GBER

Alokace výzvy:

 • 1 mld. Kč

Podporované aktivity

 • investice do informačních a komunikačních technologií
 • Informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agent (ERP, CRP, kybernetická bezpečnost)
 • Technologie a hardware k nevýrobním účelům (vnitropodnikové sítě, logistické systémy apod.)
 • Ostatní neinvestiční výdaje a služby (okrajový i základní software, služby poradců a bezpečnostní audity…)
 • Vytvoření digitálního dvojčete

Datum vyhlášení: 

7 / 2024

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci

V případě zájmu neváhejte, s přípravou projektu je nezbytné začít co nejdříve.

Spojte se s dotačními specialisty Ayming

 • Zajistíme veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti
 • Poskytneme plnou podporu při získání dotace