Zavřít

Aplikace

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

louis-reed-wSTCaQpiLtc-unsplash_1000x470

Aplikace –  OP TAK

Dotační výzva získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může žádat o dotaci z programu Aplikace?

 • malé, střední a velké firmy
 • výzkumná organizace

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

 • malá firma: 45 % – 80 %
 • střední firma: 35 % – 75 %
 • velká firma: 25 % – 65 %

Jaká je forma a výše dotace?

 • Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 125 mil. Kč.

Alokace

4 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV
 • osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na materiál a komponenty
 • paušální náklady a ostatní provozní náklady

Jaké jsou podporované aktivity?

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 • Průmyslový výzkum
  Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.
 • Experimentální vývoj
  Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

Datum vyhlášení výzvy

4Q 2023

Zahájení příjmu žádostí

31.10.2023

Ukončení příjmu žádostí

31.12.2023

 

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming