Zavřít

Úspory energie

Energy efficiency concept with energy rating chart and LED lamp

Úspory energie – OP TAK

Využijte tuto dotaci na snížení energetické náročnosti ve Vaší firmě.
Výstupem projektu musí být opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké firmy

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

 • 45%–65 % dle velikosti podniku  (malý podnik až 65%, střední podnik až 55%, velký podnik až 45%)

Jaká je forma a výše dotace?

 • 0,5 mil. – 200 mil. Kč

Alokace výzvy:

 • bude upřesněna

Způsobilé výdaje:

 • dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů
 • Pořízení nových, energeticky šetrných strojů a zařízení
 • Zateplení budov a výměna oken
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • Využití odpadní energie
 • Zavedení a modernizace systémů měření
 • Projektová dokumentace a energetické posudky
 • a další

Specifikace výzvy

 • Projekt musí být realizován mi území Hl. města Prahy (sídlo firmy zde může být)
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Příjem žádostí

4 / 2024

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming