Zavřít

Odpočet na výzkum a vývoj

Nejefektivnější nástroj pro financování
firemního výzkumu, vývoje a inovací.

Ayming_CR_odpocet_vyzkum_vyvoj_1000x470 - kopie

Odpočet na výzkum a vývoj

Na daňový odpočet na výzkum a vývoj (odčitatelná položka na VaV) má při splnění legislativních požadavků právní nárok každá společnost. Prostřednictvím daňového odpočtu na VaV je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů VaV podruhé.

Jak funguje odpočet na výzkum a vývoj

Vzhledem k tomu, že v ČR činí sazba daně z příjmu právnických osob 19 %, lze prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj uspořit z každého milionu Kč výdajů na vývojové projekty 190 000 Kč.
Pro správné využití odpočtu na VaV je významná znalost všech normativních dokumentů, klíčová je ale také výkladová praxe finanční správy, judikatura krajských soudů a Nejvyššího správního soudu.

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming

Proč využívat odpočet na výzkum a vývoj

 • Na daňový odpočet na výzkum a vývoj je právní nárok.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj je využitelný pro všechna odvětví a projektů.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj je využitelný pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost nebo místo sídla.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj umožňuje uplatnit široké spektrum nákladů bez maximální horní hranice.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze v případě daňové ztráty firmy přenést do dalších let.

Pro koho je odpočet na výzkum a vývoj vhodný

Odpočet na VaV mohou využít společnosti, které se věnují například:

 • produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení
 • navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a výrobních procesů
 • výrobě funkčního vzorku či prototypu
 • projekčním či konstrukčním pracím
 • vývoji software, IT systémů, aplikací

Poraďte se nezávazně s naším expertem

Ing. Miloslav Soukup
msoukup@ayming.com
731 277 548

Příklad odpočtu na výzkum a vývoj


Poskytujeme komplexní poradenství a expertízu pro každou situaci. Full service i ad hoc podporu.

Legislativa odpočtu na výzkum a vývoj

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje, tzv. odčitatelná položka na výzkum a vývoj, byl zaveden do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2005. Podmínky využití daňového odpočtu na výzkum a vývoj jsou obsaženy v § 34 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a v Metodickém Pokynu č. MF-17 z 5. května 2020.

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming

Proč odpočet na výzkum a vývoj uplatňovat s Ayming

Nabízíme expertízu, zkušenosti a garance. Jsme dlouholetý specialista na odpočet na výzkum a vývoj. Naši konzultanti pro inovace se specializují na technické aspekty odpočtu na VaV, znají legislativu, judikáty i praxi.

Pokud zvažujete zahájení uplatňování odpočtu na VaV nebo si nejste jistí, že uplatňujete správně, kontaktujte naše specialisty.