Zavřít

Odpočet na výzkum a vývoj

Nejefektivnější nástroj pro financování
firemního výzkumu, vývoje a inovací.

Ayming_CR_odpocet_vyzkum_vyvoj_1000x470 - kopie

Odpočet na výzkum a vývoj

Na daňový odpočet na výzkum a vývoj (odčitatelná položka na výzkum a vývoj) má při splnění legislativních požadavků právní nárok každá společnost. Prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj je možné odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje podruhé.

Jak funguje odpočet na výzkum a vývoj

Vzhledem k tomu, že v ČR činí sazba daně z příjmu právnických osob 19 %, lze prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj uspořit z každého milionu Kč výdajů na vývojové projekty 190 000 Kč.
Pro správné využití odpočtu na výzkum a vývoj je významná znalost všech normativních dokumentů, klíčová je ale také výkladová praxe finanční správy, judikatura krajských soudů a Nejvyššího správního soudu.

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming

Proč využívat odpočet na výzkum a vývoj

 • Na daňový odpočet na výzkum a vývoj je právní nárok.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze uplatnit každoročně.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj je využitelný pro všechna odvětví a projektů.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj je využitelný pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost nebo místo sídla.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj umožňuje uplatnit široké spektrum nákladů bez maximální horní hranice.
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze v případě daňové ztráty firmy přenést do dalších let.

Pro koho je odpočet na výzkum a vývoj vhodný

Odpočet na výzkum a vývoj mohou využít společnosti, které se věnují například:

 • produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení
 • navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a výrobních procesů
 • výrobě funkčního vzorku či prototypu
 • projekčním či konstrukčním pracím
 • vývoji software, IT systémů, aplikací

Poraďte se nezávazně s naším expertem

Ing. Miloslav Soukup
msoukup@ayming.com
731 277 548

Příklad odpočtu na výzkum a vývoj


Poskytujeme komplexní poradenství a expertízu pro každou situaci. Full service i ad hoc podporu.

Legislativa odpočtu na výzkum a vývoj

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje, tzv. odčitatelná položka na výzkum a vývoj, byl zaveden do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2005. Podmínky využití daňového odpočtu na výzkum a vývoj jsou obsaženy v § 34 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a v Metodickém Pokynu č. MF-17 z 5. května 2020.

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming

Proč odpočet na výzkum a vývoj uplatňovat s Ayming

Nabízíme expertízu, zkušenosti a garance. Jsme dlouholetý specialista na odpočet na výzkum a vývoj. Naši konzultanti pro inovace se specializují na technické aspekty odpočtu na VaV, znají legislativu, judikáty i praxi.

Pokud zvažujete zahájení uplatňování odpočtu na VaV nebo si nejste jistí, že uplatňujete správně, kontaktujte naše specialisty.