Zavřít

Naše služby pro odpočet výzkumu a vývoje

Expertíza pro každou situaci.
Full service i ad hoc podpora.

ayming-businessmen-debate-1000x470

Ayming poskytuje svým klientům komplexní poradenství založené na metodologii, která vychází z více než třicetileté mezinárodní zkušenosti skupiny i každodenní praxe v České republice. Součástí metodologie Ayming je také technická expertíza. Analýza projektů je realizována senior konzultanty pro inovace, s vysokoškolským technickým vzděláním, specializovanými na konkrétní oblasti průmyslu nebo služeb.

Kompletní zpracování odpočtu na výzkum a vývoj

Komplexní služba pro firmy, které mají zájem o zpracování celé agendy s odpočtem spojené, s minimalizací zátěže vlastních zaměstnanců. Technický konzultant vybere projekty VaV vhodné k odpočtu, posoudí uplatnitelnost nákladů na VaV a průkaznost oddělené evidence. Dále vypočte výši odpočtu na VaV. Součástí služby je metodické nastavení procesní a dokumentační podpory VaV projektů tak, abyste bez problémů obstáli v průběhu případné daňové kontroly. U té bude Ayming aktivně odpočet na VaV obhajovat a poskytne Vám silné finanční garance.

Podrobnosti o službě

 

Podpora v průběhu finanční kontroly

Specializovaná služba pro firmy, které mají zájem o odbornou podporu v průběhu daňové kontroly. Ayming provede analýzu dokumentace klienta k odpočtu na VaV a existujících rizik, na základě které doporučí klientovi vhodný postup obhajoby, připraví argumentaci na výzvy finančního úřadu, či podporu v dalších stupních řízení.

Podrobnosti o službě

 

Revize odpočtu na výzkum a vývoj

Specializovaná služba pro firmy, které si odpočet uplatňují sami a mají zájem o externí kontrolu jeho správnosti. Ayming zkontroluje uplatnitelnost projektů VaV, nákladů na VaV, průkaznost oddělené evidence a způsob kontroly a hodnocení projektů VaV. Pro klienta připraví analýzu rizik a sadu doporučení pro jejich minimalizaci.

Podrobnosti o službě

 

Individuální konzultace dle potřeb klienta

Služba na míru dle potřeb klienta obvykle v podobě konzultací k vybraným tématům.

Podrobnosti o službě

 

Vzhledem k zaměření Ayming na vícezdrojové financování inovací, disponují techničtí konzultanti Ayming také odborností v oblasti dalších veřejných zdrojů, např. firmami často využívaných dotací. Klientovi tak často pomáhají tyto zdroje vhodně kombinovat a maximalizovat tak synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.