Zavřít

Uplatnitelné projekty výzkumu a vývoje

Projekty zaměřené na nové i zlepšené výrobky, služby, SW či výrobní procesy.

Achats-indirects-Maketing-header-droit-1000x470

Uplatnitelné jsou projekty ze všech oblastí průmyslu a služeb nejčastěji zaměřené na:

  • Vývoj nových nebo podstatně zlepšených výrobků, zařízení, materiálů a služeb.
  • Vývoj software, zejména vývoj operačních systémů, programovacích jazyků, řízení dat, atd.
  • Projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů.
  • Navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií a systémů.

Co je projekt výzkumu a vývoje

Základním kritériem pro odlišení projektu výzkumu a vývoje od ostatních činností je:

  • přítomnost ocenitelného prvku novosti
  • vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Ocenitelný prvek novosti znamená, že produkt nebo služba má nové nebo podstatně zlepšené technické, užitné nebo fyzikální vlastnosti, či parametry. Znamená to také, že společnost realizací vývojového projektu získala nové poznatky a rozšířila si tak vlastní know-how.

Vyjasnění technické nejistoty znamená, že řešení projektu nebylo společnosti předem zřejmé (z technického pohledu), ani veřejně dostupné (nebo pokud ano, tak pro společnost nebylo dostupné řešení použitelné z ekonomických a/nebo věcných důvodů).

Technickou nejistotou se rozumí konkrétní očekávané koncepční, technické, technologické nebo konstrukční obtíže, nejasnosti při vývoji, které společnost v průběhu projektu musela překonávat, aby se jí podařilo dostat se k cíli.

Potřebujete odborné posouzení projektů Vaší firmy z hlediska splnění klíčových kritérií?  Techničtí konzultanti Ayming jsou Vám k dispozici.