Vyberte web Vaší země
Zavřít

Uplatnitelné projekty výzkumu a vývoje

Projekty zaměřené na nové i zlepšené výrobky, služby, SW či výrobní procesy.

Achats-indirects-Maketing-header-droit-1000x470

Uplatnitelné jsou projekty ze všech oblastí průmyslu a služeb nejčastěji zaměřené na:

  • Vývoj nových nebo podstatně zlepšených výrobků, zařízení, materiálů a služeb.
  • Vývoj software, zejména vývoj operačních systémů, programovacích jazyků, řízení dat, atd.
  • Projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů.
  • Navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií a systémů.

Každý projekt musí splňovat tři základní kritéria, která projekt odlišují od běžné rutinní činnosti a již osvojených postupů, a jejichž splnění je klíčové pro uplatnitelnost projektu k odpočtu na VaV:

  • Přítomnost ocenitelného prvku novosti.
  • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.
  • Systematický přístup k VaV.

V případě zájmu o vysvětlení těchto kritérií a posouzení projektů Vaší firmy z hlediska jejich splnění jsou Vám k dispozici techničtí konzultanti Ayming.