Zavřít

Transferové ceny

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Obchodujete v rámci společnosti? Pak musíte řešit transferové ceny, daňové kontroly v této oblasti totiž akcelerují.
Aktuality
30 března, 2021

Je Vaše společnost propojená s jinou společností a realizujete navzájem obchodní transakce? Pak je třeba zaměřit svou pozornost na problematiku tzv. transferových cen (známé také jako převodní ceny či Transfer pricing). A to bez ohledu na to, zda jste součástí nadnárodní společnosti nebo realizujete čistě tuzemské transakce s tuzemským propojeným subjektem. Vždy je nutné mít převodní cenu stanovenou správně a její určení mít podpořené podrobnou aktuální dokumentací. Daňové kontroly na tuto problematiku jsou totiž stále častější a náročnější a lze říci, že pro finanční správu je toto téma stále atraktivnější. Nemít tedy ke správně stanovené převodní ceně aktuální a průkaznou dokumentaci nebo dokonce nemít dokumentaci žádnou je pro každou firmu (a odpovědné manažery) vážným daňovým rizikem.

Princip transferových cen

Pokud spolu obchodují dvě vzájemné propojené společnosti, pak platí, že tyto obchodní transakce musí odpovídat podmínkám, jako by se jednalo o dva nezávislé subjekty. Propojenost může být kapitálová ale třeba i přes osobu blízkou. Takové propojené subjekty musí provádět obchodní transakce za zboží i služby za běžné tržní ceny. Jde tedy o to správně nastavit ceny za produkty a služby, vést dostatečnou a aktuální evidenci a dokumentaci pro případ finanční kontroly.

Proaktivní přístup se vždy vyplatí

Dodržení principu tržního odstupu a stanovení vnitropodnikových cen na obvyklé tržní úrovni pro minimalizaci rizik spojených s případnou kontrolou často nestačí. Jen české úřady loni na daních v této oblasti doměřily šestkrát více peněz než před pěti lety. V roce 2020 tuzemské úřady doměřily více než 355 milionů na daních firmám při kontrolách vnitropodnikových cen. Proaktivní přístup k převodním cenám je tak vždy výhodnější než pouhé následné reakce na kroky finančních úřadů.

Dokumentace k TC = minimalizace rizika

Přestože v ČR není zákonná povinnost mít vypracovanou písemnou dokumentaci k převodním cenám (V EU není povinná dokumentace zavedena jen v 5 zemích), její přípravou minimalizujete riziko doměření daně, penále a úroky z prodlení. Taková dokumentace je v podstatě jedinou možností, jak stanovenou cenu obhájit. Generální finanční ředitelství i přes její „nepovinnost“ považuje za minimální obsah takové dokumentace soupis všech transakcí se spojenými osobami, jejich srovnávací analýzu za využití externích databází (například Amadeus), následně popis toho, jaká metoda byla zvolena a z jakého důvodu, a také tzv. srovnávací benchmark analýzu.

Ayming disponuje v oblasti transferových cen pokročilou expertízou a týmem specialistů. Firmám poskytuje komplexní poradenství v případě, ať už firma řeší transferové ceny či potřebuje svůj přístup a dokumentaci aktualizovat či prověřit správnost dříve provedeného nastavení ceny.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi se s Vámi spojíme.