Zavřít

Inovace - OP TAK

Dotace na posílení inovační výkonnosti českých firem

webinar_pd_ayming-1000x470

Inovace – OP TAK

Dotační výzva zaměřená na posílení inovační výkonnosti českých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how.

Kdo může žádat o dotaci z programu Inovace?

 • malé, střední a small mid-cap (do 499 zaměstnanců)

Jaká je výše dotace?

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory v regionech

 
Region Malý podnik Střední podnik Small mid-cap
Severozápad 60 % 50 % 40 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 25 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram,
Benešov, Kutná Hora
40 % 30 % 20 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice,
Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice,
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov
40 % 30 % 20 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %

V případě více míst realizace v různých regionech, je procento míry podpory stanoveno na základě regionu s nejnižší hodnotou.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Způsobilé výdaje

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (podpora v režimu de minimis)
 • stavby (max. 20% způsobilých výdajů)
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví (podpora v režimu de minimis)
 • certifikace produktů (podpora v režimu de minimis)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
 • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek.
 • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
 • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Datum vyhlášení výzvy

4 / 2024

Příjem žádostí

bude upřesněno

Datum ukončení příjmu žádostí

bude upřesněno

 

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming