Zavřít

Inovace - OP TAK

Dotace na posílení inovační výkonnosti českých firem

webinar_pd_ayming-1000x470

Inovace – OP TAK

Dotační výzva zaměřená na posílení inovační výkonnosti českých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how.

Kdo může žádat o dotaci z programu Inovace?

 • malé, střední a velké firmy
 • malá firma se střední tržní kapitalizací – do 499 zaměstnanců (tzv. small mid-cap).

Jaká je výše dotace?

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory v regionech

 
Region Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Severozápad 60 % 50 % 40 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 25 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram,
Benešov, Kutná Hora
40 % 30 % 20 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice,
Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice,
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov
40 % 30 % 20 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %

V případě více míst realizace v různých regionech, je procento míry podpory stanoveno na základě regionu s nejnižší hodnotou.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Způsobilé výdaje

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (podpora v režimu de minimis)
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví (podpora v režimu de minimis)
 • certifikace produktů (podpora v režimu de minimis)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
 • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek.
 • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
 • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Datum vyhlášení výzvy

15. 8. 2022

Příjem žádostí

1. 9. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2022

Datum ukončení projektu

31. 10. 2025

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming