Zavřít

Marketing

SHENZHEN, CHINA - CIRCA NOVEMBER, 2019: top view of exhibition s

Marketing

Využijte tuto dotaci k účasti Vaší firmy na zahraničních výstavách a veletrzích.

 

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malé a střední firmy

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

  • 50 % celkových způsobilých výdajů

Jaká je forma a výše dotace?

  • 200 tis. – 2,4  mil. Kč

Alokace výzvy:

  • 250 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

  • Náklady na účast, dopravu a propagační materiály

Jaké jsou podporované aktivity?

  • Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích.
  • Pronájem výstavní plochy vč. stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.
  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh nebo výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové propagační materiály (letáky, brožury, prospekty, videa apod.)
  • Povinné poplatky spojené s účastí na veletrhu nebo výstavě (pojištění, vstupenky, parkovné apod.)

 

Datum vyhlášení: 

27.6.2024

Příjem žádostí od: 

29.7.2024

Datum ukončení příjmu žádostí: 

28.3.2025

 

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming