Zavřít

Přechod k oběhovému hospodářství

Návrh bez názvu (1)
Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Podpora přechodu k oběhovému hospodářství OPTAK

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství –  OPTAK

Dotace podpoří inovativní technologie pro vyšší materiálovou recyklaci v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků.

Kdo může žádat o dotaci?

  • malý, střední a velký podnik (jen do velikosti 499 zaměstnanců)

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

  • malý podnik 60%
  • střední podnik 50%
  • mid-cap 40%

Jaká je forma a výše dotace?

  • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Alokace

1 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

  • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
  • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
  • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
  • Snížení množství vstupů při výrobě.

Co je druhotná surovina?

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu.

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Zahájení příjmu žádostí

2.10.2023

Ukončení příjmu žádostí

29.3.2024

 

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming