Zavřít

Potenciál

technologie

Potenciál

Dotační výzva zaměřená na založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Kdo může žádat o dotaci z programu Potenciál?

  • malé a střední podniky
  • Small Mid-caps – do 499 zaměstnanců a Mid-caps – do 3000 zaměstnanců

Jaká je výše dotace?

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory v regionech

 
Region Malý podnik Střední podnik Small mid-cap, mid-cap
Severozápad 70 % 60 % 50 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 60 % 50 % 40 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 25 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram,
Benešov, Kutná Hora
40 % 30 % 20 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice,
Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice,
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov
40 % 30 % 20 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %

V případě více míst realizace v různých regionech, je procento míry podpory stanoveno na základě regionu s nejnižší hodnotou.

Jaké jsou podporované aktivity?

  • Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
  • Pořízení potřebného výzkumného vybavení (stroje, technologie, HW apod.)
  • Investice do budov (novostavby a stavební úpravy)
  • Nehmotný majetek (SW, licence, práva k duševnímu vlastnictví)

Specifika a omezení

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Náklady na investice do budov jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40% celkových způsobilých výdajů.
  • Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50% celkových způsobilých výdajů.
  • Každý žadatel (jedno IČ) může podat max. 1 žádost.

Datum vyhlášení výzvy

2Q 2024

Příjem žádostí

7 / 2024

Datum ukončení příjmu žádostí

bude upřesněno

Datum ukončení projektu

bude upřesněno

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming