Zavřít

Potenciál

technologie

Potenciál

Dotační výzva zaměřená na založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Kdo může žádat o dotaci z programu Potenciál?

 • malé a střední podniky
 • Small Mid-caps – do 499 zaměstnanců a Mid-caps – do 3000 zaměstnanců

Jaká je výše dotace?

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory v regionech

 
Region Malý podnik Střední podnik Small mid-cap, mid-cap
Severozápad 70 % 60 % 50 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 60 % 50 % 40 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 25 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram,
Benešov, Kutná Hora
40 % 30 % 20 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice,
Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice,
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov
40 % 30 % 20 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %

V případě více míst realizace v různých regionech, je procento míry podpory stanoveno na základě regionu s nejnižší hodnotou.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Pořízení potřebného výzkumného vybavení (stroje, technologie, HW apod.)
 • Investice do budov (novostavby a stavební úpravy)
 • Nehmotný majetek (SW, licence, práva k duševnímu vlastnictví)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Náklady na investice do budov jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40% celkových způsobilých výdajů.
 • Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50% celkových způsobilých výdajů.
 • Každý žadatel (jedno IČ) může podat max. 1 žádost.
 • Nejzazší datum fyzické realizace projektu je 31.12.2026

Datum vyhlášení výzvy

19. 5. 2023

Příjem žádostí

2. 6. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí

prodlouženo do 31. 10. 2023

Datum ukončení projektu

31. 12. 2026

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming