Zavřít

Udržitelné hospodaření s vodou

voda
Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Udržitelné hospodaření s vodou OPTAK

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotační výzva bude zaměřena na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.

Cílem podpory je ušetření nákladů díky úspoře vody. S dotací můžete pořídit např. úspornější výrobní technologie i stavební práce.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední i velké podniky (mimo území Hl. města Prahy)

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Jaká je výše dotace?

1 – 100 mil. Kč

Alokace výzvy?

1,2 md. Kč

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Pořízení technologi spojených s parními systémy.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na pořízení technologií,
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,

Datum vyhlášení výzvy

srpen 2023

Příjem žádostí

2. 10. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí

28. 6. 2024