Zavřít

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

obnovitelné zdroje energie, nákup a instalaci FVE, včetně systémů akumulace

ayming-fotovoltaika-1000x470
Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Úspory energie – Fotovoltaické systémy jsou první dotační titul v rámci NPO zaměřený na obnovitelné zdroje energie, konkrétně nákup a instalaci FVE a to včetně systémů akumulace

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Jaká je forma a výše dotace?

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Datum vyhlášení výzvy

29. 10. 2021

Příjem žádostí

15. 11. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí

31. 3. 2022

Datum ukončení projektu

30. 9. 2023

Specifika a omezení:

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 • Podpořeny budou projekty do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • Realizace na území ČR, včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming