Zavřít

Nové dotační výzvy pro rok 2023

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Nové dotační výzvy pro rok 2023

Představujeme nové vybrané dotační výzvy pro rok 2023

Rok 2023 je rokem mnoha nových i obnovených dotačních výzev v programech Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK a Národní plán obnovy NPO. Zaměřili jsme se na ty nejatraktivnější pro firmy všech velikostí.

OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Inovační vouchery – výzva II: 1Q/2023

 • Podpora nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostní, nebo akreditovaných laboratoří pro malé a střední podniky.

Virtuální podnik – výzva I: 1Q/2023

 • Podpora nákupu nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti pro malé a střední podniky.
 

Dotační webinář: Úspory energie OP TAK 2023

Získejte podporu na energeticky úsporná opatření

Čtvrtek 16. února 2023  10:00 – 10:40

Registrujte se zdarma zde

Marketing – výzva I: 2Q/2023

 • Podpora individuální účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky, doprava zboží, propagační materiál) pro malé a střední podniky.

Potenciál – výzva I: 2Q/2023

 • Podpora založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Rozšíření VaV kapacit pro malé, střední a velké podniky.

Cirkulární řešení v podnicích – výzva I: 3Q/2023

 • Podpora zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu. Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu. Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Snížení množství vstupů při výrobě. Možnost získat dotaci pro společnosti do 3 tis. zaměstnanců

Digitální podnik – výzva I: 4Q/2023

 • Podpora na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

Aplikace – výzva II: 4Q/2023

 • Podpora samotného výzkumu a vývoje pro malé střední a velké podniky. Podporovanými výstupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Inovace – výzva II: 4Q/2023

 • Podpora zavedení nových/inovovaných produktů/výrobních procesů do praxe. Podporována je jak produktová, tak procesní inovace u malých, středních a velkých firem do 500 zaměstnanců.

NPO

Technologie 4.0. výzva I: 1Q/2Q_2023

 • Podpora nákupu „chytrých“ výrobních technologií s důrazem na zvýšení digitalizace a automatizace žadatele. Podporovány budou komplexní projekty, které se dotknou jak výrobních zařízení, tak samotné digitalizace. Možnost pro malé, střední i velké podniky.

Proč dotace s Ayming

Nabízíme Vám podporu od začátku do konce, od úvah nad potenciálním projektem a žádostí o dotaci až po vyčerpání přiznaných prostředků. Klademe důraz na minimalizaci zátěže klienta při přípravě dotační dokumentace. Zásadní je také administrace již získané dotace a příprava výběrových řízení dle platných pravidel. Samozřejmostí v Ayming je vysoká úspěšnost a silné garance.

Proč s Ayming

 • Znalost pravidel
 • Komplexní přístup
 • Prokazatelná úspěšnost
 • Nadprůměrná úspěšnost u námi doporučených projektů.
 • Odměna a garance
 • Záměr klientů a jeho šanci na získání dotace posoudíme zdarma.
 • Soulad s dotačními pravidly garantujeme, pravděpodobnost získání dotace maximalizujeme.
 • Pojistný certifikát ve výši 10 milionů €

Máte zájem o naše služby?

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách kontaktujte naše grantové specialisty.