Dotace 12/04/2018

Aktuální informace k OP PIK – Pozastavení certifikace

Pozastavení certifikace neznamená konec programu OP PIK.

Ze strany Evropské komise došlo k pozastavení certifikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tato skutečnost však v žádném případě neznamená, že bude zastaveno vyhlašování výzev, jejich hodnocení, vydávání rozhodnutí ani následné proplácení prostředků. Pozastavení OP PIK neznamená zastavení OP PIK jako celku ale pouze pozastavení certifikace prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu. Proplácení prostředků bude do doby opětovného spuštění OP PIK řešeno z národních zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, které tuto informaci potvrdilo v tiskové zprávě. Není tak žádný důvod k tomu, aby žadatelé nepodávali své projekty a neprobíhala jejich úspěšná realizace. OP PIK tedy poběží dále dle harmonogramu bez dopadu na žadatele a příjemce dotací.