Zavřít

Uplatnitelné projekty výzkumu a vývoje

Nové i zlepšené produkty čí služby.

Achats-indirects-Maketing-header-droit-1000x470

Na jaké typy činností je možné využít odpočet na VaV?

Odpočet na VaV mohou využít společnosti, které se věnují například:

 • vývoji nebo výrobě nových či zlepšených materiálů, výrobků, zařízení nebo služeb
 • navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a výrobních procesů
 • výrobě funkčního vzorku či prototypu
 • projekčním či konstrukčním pracím
 • vývoji software, vývoji operačních systémů, aplikací, řízení dat, oblasti AI
 • robotizaci a automatizaci
 • výrobě jednoúčelových strojů

Jak identifikovat projekt výzkumu a vývoje

Základním kritériem pro odlišení projektu výzkumu a vývoje od ostatních činností je:

 • přítomnost ocenitelného prvku novosti
 • vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Ocenitelný prvek novosti znamená, že produkt nebo služba má nové nebo podstatně zlepšené technické, užitné nebo fyzikální vlastnosti, či parametry. Znamená to také, že společnost realizací vývojového projektu získala nové poznatky a rozšířila si tak vlastní know-how.

Vyjasnění technické nejistoty znamená, že řešení projektu nebylo společnosti předem zřejmé (z technického pohledu), ani veřejně dostupné (nebo pokud ano, tak pro společnost nebylo dostupné řešení použitelné z ekonomických a/nebo věcných důvodů). Technickou nejistotou se rozumí konkrétní očekávané koncepční, technické, technologické nebo konstrukční obtíže, nejasnosti při vývoji, které společnost v průběhu projektu musela překonávat, aby se jí podařilo dostat se k cíli.

Uvedená kritéria mohou splňovat i činnosti vykonávané na základě smluvního vztahu (například na základě potvrzené objednávky či smlouvy).

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Stanoví systematický přístup k identifikaci a řízení projektů VaV.
 • Správně identifikuje veškeré projekty, které splňují definici výzkumu a vývoje.
 • Detailně posoudí ocenitelný prvek novosti a překonání technické nejistoty.
 • Pomůže Vám oznámit Vaše projekty VaV na finanční úřad včas a zajistí Vám tak maximální úsporu.
 • Pomůže Vám stanovit předem dostatečně určitý způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektů VaV a dosažených výsledků dle aktuálních požadavků finanční správy.
 • Posoudí zda projekty, které již uplatňujte v rámci odpočtu na VaV, splňují definici VaV.

Máte zájem o více informací? Máte konkrétní dotaz? Napište nám!