Zavřít

Dotace na ekologii a energetiku

electricite1000x470

Dotace na ekologii a energetiku

Úspory energie

Program podporuje snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, např. Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu nebo realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

Nízkouhlíkové technologie

Program podporuje pořízení nových elektromobilů, dobíjecích stanic pro elektromobily, zavádění technologií akumulace energie a zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je 25 – 70 %, dle typu podniku a projektu.

Materiálové a energetické využití odpadů

Program podporuje výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je maximálně 50 mil. €. Míra podpory je až 85 %.

Obnovitelné zdroje energie

Program podporuje výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Žádat mohou malé, střední a velké podniky v oblasti výroby energie z oze, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je v rozmezí 1 mil. – 150 mil. Kč dle typu projektu. Míra podpory je od 80 % pro malé podniky do 30% pro velké podniky, dle typu projektu.

Úspory energie v SZT

Program podporuje rozvoj soustav zásobování teplem a zvyšování účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Žádat mohou malé, střední a velké podniky v oblasti výroby energie s licencí energetického regulačního úřadu, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je v rozmezí 0,5 mil. – 350 mil. Kč dle typu projektu. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace.