Zavřít

Dotace na stroje a technologie

Dotace na stroje a technologie

Dotace na stroje a technologie

Inovace

Program podporuje produktové a procesní inovace, konkrétně zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 40 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %.

Potenciál

Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 2 mil. – 30 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny velikosti podniku.

Technologie – Průmysl 4.0

Program je zaměřen na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Nejedná se tedy o prostou obměnu stávajícího strojního zařízení, ale podporu, jež zajistí zavádění či vyšší stupeň automatizace a digitalizace ve společnostech. Míra podpory je 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky. Dotace je poskytována ve výši 1 – 20 mil. Kč.

Služby infrastruktury

Program podporuje výstavbu, vybavení a provoz inovační infrastruktury. Žádat mohou podnikatelské subjekty, vysoké školy a municipality, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 15 mil. Kč. Míra podpory je pro podnikatelské subjekty 50 %, pro VŠ a VaV organizace 75 %.

Úspory energie

Program se týká snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, např. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu nebo realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 300 tis. – 400 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

ICT a sdílené služby

Program podporuje tvorbu nových IS/ICT řešení, zřízení a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center. Výzvy budou zvlášť pro firmy do 3 let existence a start-up firmy na tvorbu nových IS/ICT řešení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 150 mil. Kč dle typu podniku a projektu. Míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Míra podpory je pro začínající malé a střední podniky 60 %.

Nízkouhlíkové technologie

Program se týká pořízení nových elektromobilů, dobíjecích stanic pro elektromobily, zavádění technologií akumulace energie a zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 tis. – 10 mil. Kč. Míra podpory je 50 – 70 %, dle typu podniku a projektu.

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace.