Zavřít

Dotace na nemovitosti

Corps_de_texte_1100x400_CET

Dotace na nemovitosti

Nemovitosti

Program podporuje modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů). Žádat mohou malé a střední podniky, mimo hl. m. Praha. Nemovitosti musí být registrovány v národní databázi brownfields. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. Kč – 30 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 % a střední podnik 35 %.

Školicí střediska

Program podporuje výstavbu a rekonstrukci školicích středisek, jejich vybavení a pořízení vzdělávacích programů. Žádat mohou malé a střední podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč. Míra podpory je 50 %.

Služby infrastruktury

Program podporuje výstavbu, vybavení a provoz inovační infrastruktury. Žádat mohou podnikatelské subjekty, vysoké školy a municipality, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 15 mil. Kč. Míra podpory je pro podnikatelské subjekty 50 %, pro VŠ a VaV organizace 75 %.

Úspory energie

Program podporuje snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, např. Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu nebo realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 300 tis. – 400 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

Potenciál

Program podporuje budování infrastruktury pro průmyslový výzkum. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 2 mil. – 30 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny velikosti podniku.

ICT a sdílené služby

Program podporuje tvorbu nových is/ict řešení, zřízení a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center. Výzvy budou zvlášť pro firmy do 3 let existence a start-up firmy na tvorbu nových IS/ICT řešení. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 120 mil. Kč dle typu podniku a projektu. Míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Míra podpory pro začínající malé a střední podniky je 60%.