Zavřít

Dotační příležitosti z NPO

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Co přináší firmám v ČR Národní plán obnovy

Dotační expert Ayming a vedoucí grantového oddělení, Ing. Jakub Toufar,  v krátkém rozhovoru shrnuje vše podstatné a důležité pro firmy, které mohou využít rekordní dotační  balík s názvem Národní plán obnovy.

Co je to Národní plán obnovy – NPO ?

Národní plán obnovy je nástroj pro oživení ekonomiky po pandemii Covid-19, v jehož rámci má být rozděleno 179 mld. Kč formou grantů. Hlavním cílem NPO je zvýšení produktivity, zaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti tuzemských firem.

Jaké dotační příležitosti pro podniky jsou plánovány v rámci NPO?

V současné době probíhá příprava jednotlivých dotačních výzev v rámci NPO. Známe pouze základní rámec toho, kam bude podpora směřovat a ten lze definovat následovně: podpora digitalizace, podpora cirkulární ekonomiky, recyklace a energetických úspor, čisté mobility, podpora výzkumu a vývoje a průmyslu 4.0.

Je již definován způsobilý žadatel v rámci NPO?

V této době jde pouze o předběžné informace, nicméně je uvažováno o podpoře všech velikostí podniků a v plánu je také zrušení omezení pro hl. m. Praha. Je důležité říci, že v rámci jednotlivých výzev může dojít ke změnám a jejich parametry ohledně způsobilého žadatele mohou být odlišné.

Kdy bude možné žádat o podporu v rámci NPO?

První dotační výzvy jsou avizovány již na listopad tohoto roku, konkrétně by mělo jít o výzvu na podporu Fotovoltaiky a výzvu zaměřenou na recyklaci. Další výzvy budou následovat pravděpodobně začátkem příštího roku, a to zejména z toho důvodu, že prostředky v rámci NPO by měly být rozděleny mezi žadatele ve velmi krátkém čase. Většina z výše zmíněných 179 mld. Kč by měla být rozdělena do roku 2023.

Jak se může žadatel připravit na čerpání z NPO již nyní?

Vzhledem k tomu, že detaily výzev stále neznáme, je dobré v rámci přípravy především identifikovat budoucí investici, vědět co přesně budoucímu žadateli přinese a tyto informace sdílet se svým grantovým poradcem, který tak bude schopen aktivně sledovat jednotlivé příležitosti a bude schopen jej včas informovat o konkrétní dotační příležitosti.

V rámci NPO bude rozdělen dosud největší objem peněž prostřednictvím dotací v historii a to s minimem překážek pro jejich získání. Proto nás neváhejte kontaktovat, jedině se správným partnerem Vám žádná z chystaných výzev neunikne.

Spojte se s dotačními specialisty Ayming

Nedávno jsme na téma NPO uspořádali také webinář. Můžete se podívat na jeho záznam.