Zavřít

Směrnice transferovým cenám

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Aktualizace směrnice k transferovým cenám
Aktuality
1 dubna, 2022

OECD vydalo začátkem roku aktualizaci Směrnice k transferovým (převodním) cenám, která je stěžejní pro firmy provádějící transakce mezi propojenými podniky. Ve Směrnici OECD byla revidována tzv. profit split metoda v Části III Kapitoly II Směrnice a přílohy s touto metodou související.

Součástí aktualizované Směrnice je i nová Kapitola X a doplnění Oddílu D Kapitoly 1 obsahující pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí. Rovněž byla doplněna nová příloha ke Kapitole VI k aplikaci přístupu k obtížně ocenitelným nehmotným aktivům.

Komentář OECD: „V dnešní globální ekonomice, kde nadnárodní společnosti hrají významnou roli, musí vlády zajistit, aby zdanitelné zisky nadnárodních společností nebyly uměle přesouvány mimo jejich jurisdikci a aby daňový základ vykazovaný nadnárodními společnostmi v jejich zemi odrážel ekonomickou aktivitu realizovanou v této zemi. Pro plátce daně je zase zásadní minimalizovat riziko dvojího zdanění. Směrnice OECD o převodních cenách poskytují návod k aplikaci „principu tržního odstupu“, což je mezinárodní konsenzus o oceňování přeshraničních transakcí mezi přidruženými podniky.

Aktualizované vydání směrnice z ledna 2022 obsahuje revidované pokyny k aplikaci transakční ziskové metody a pokyny pro daňové správy k aplikaci přístupu k těžko ocenitelným nehmotným aktivům dohodnuté v roce 2018, jakož i nové pokyny k převodním cenám pro finanční transakce, schválené v roce 2020. Nakonec byly provedeny konzistentní změny ve zbytku pokynů OECD o převodních cenách. Směrnice OECD o převodních cenách schválila Rada OECD v původním znění v roce 1995.“

Více na webu OECD

Další informace naleznete také v dokumentu Generálního finančního ředitelství.

Při jednání s klienty vnímáme, že transferové ceny jsou tématem, které firmy začínají řešit stále intenzivněji. Často také narážíme na skutečnost, že pouhé převzetí dokumentace od mateřské společnosti není v rámci daňové legislativy dostačující.

Tomáš Matějka, Ayming