Zavřít

Dotační výzvy - rozhovor

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Aktuální dotační výzvy pohledem specialisty Ayming
Aktuality
4 dubna, 2022

Ve světě dotací se stále něco děje a pro firmy je těžké udržet si přehled o dostupných příležitostech. Proto jsme požádali Víta Havelku, našeho specialistu z dotačního oddělení Ayming, aby nám přiblížil aktuální situaci a poradil, na co se z pohledu firem nyní zaměřit.

Jaké zajímavé novinky teď nabízí oblast dotací?

Byly avizovány výzvy z Národního plánu obnovy a také z nového programu OP TAK, který navazuje na předchozí úspěšný program OP PIK. Za zmínku určitě stojí, že došlo k vyhlášení dlouho očekáváné výzvy z Národního plánu obnovy na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Předpokládám, že v kontextu současné energetické situace v ČR je o tuto výzvu velký zájem. Má smysl stále uvažovat o využití tohoto programu?

Ano, o tuto výzvu je enormní zájem. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je možné sledovat čerpání v rámci této výzvy. Ministerstvo tuto informaci každý pátek aktualizuje. K 1. 4. 2022 je vyčerpáno téměř 2,1 mld. Kč z 4 mld. alokovaných pro tuto výzvu. Vzhledem k tomu, že výzva běží „pár dní“ je to obrovské číslo a žadatelé by proto neměli otálet.
Zvažování obnovitelných zdrojů energie je v současné době obrovské téma a bude jím i do budoucna. Pokud tedy firma zvažuje realizovat tyto aktivity, určitě dává smysl se připravovat, případně si zajistit někoho, kdo je bude o těchto možnostech informovat. Pak je možné posoudit a rozhodnout se, jaký program je pro daný subjekt ten pravý, ať už jde o Národní plán obnovy, OP TAK, Nová zelená úsporám či Modernizační fond.

„I přes různá zdržení stále věříme, že se tyto výzvy podaří vyhlásit v první polovině tohoto roku.“

Vít Havelka, Ayming

Říkal jste, že se plánují i další výzvy z těchto programů, o jaké by mělo jít?

Z Národního plánu obnovy se plánují výzvy zaměřené na energetická opatření a oběhové hospodářství. Za zmínku stojí výzva zaměřená na cirkulační ekonomiku, tedy využití odpadů a odpadního materiálu v rámci výrobního procesu či výzva zaměřená na recyklaci vody. V rámci těchto výzev bude možné nakoupit nové technologie a s tím spojené stavební úpravy, které tyto procesy umožní.

Samozřejmě se stále klade veliký důraz na digitalizaci podniků, proto se očekává i výzva podporující tyto aktivity. I přes různá zdržení stále věříme, že se tyto výzvy podaří vyhlásit v první polovině tohoto roku.

V rámci nového programu OP TAK je již avizováno několik výzev. Nejzajímavější jsou zcela jistě výzvy Inovace, zaměřené na zavedení nového produktu nebo výrobního procesu, potom Aplikace, zaměřené na výzkum a vývoj a Úspory energie, které umožní snížit energetickou náročnost budov v podnicích.

Je možné v rámci výzvy Úspory energie řešit opět obnovitelné zdroje energie, jako je výstavba fotovoltaických elektráren?

Standardně v rámci výzvy Úspory energie bylo vybudování fotovoltaických elektráren možné. Aby byl však projekt považován za komplexní, bylo potřeba realizovat i další úsporná opatření.

O jaká opatření se jedná?

V rámci této výzvy bylo standardně možné financovat například zateplení budovy, výměnu oken, výměnu osvětlení, výměnu kotle či dokonce strojů za energeticky úspornější.

Jsou nějaké zásadní rozdíly mezi Národním plánem obnovy a programu OP TAK? Jaký doporučujete využít?

Na tuto otázka neexistuje jednoznačná odpověď. Samozřejmě z pohledu náročnosti přípravy žádosti o podporu se zdá Národní plán obnovy jako lehčí a dostupnější varianta. V tomto programu odpadá tzv. věcné hodnocení. Projekt tedy musí naplnit nějaká zásadní formální kritéria a následně by již měl být schválen. V případě programu OP TAK je standardně nutné zařídit složitější a komplexnější dokumentaci, která zaručí, že projekt projde věcným hodnocením.

Nicméně každý program má svá „pro a proti“ a je vždy nutné individuálně posoudit v jakém programu je lepší náklady uplatňovat. Předmětem posuzování může být výše nákladů, míra podpory, avizovaná alokace či jednoduše fakt, že v jednom programu je možné realizovat jiné aktivity.

Máte zájem o naše služby?

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách kontaktujte naše grantové specialisty.