Zavřít

Dotace NPO - Úspory energie

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Národní plán obnovy se pomalu rozjíždí – dotace na fotovoltaiku nově i pro Prahu
Aktuality
5 října, 2021

Přinášíme Vám první z řady informací o Národním plánu obnovy, který pomalu startuje. V rámci Národního plánu obnovy byl schválen nástroj pro oživení a odolnost ekonomiky ve výši přibližně 179 miliard korun. Tyto finanční prostředky budou přerozdělovány formou dotačních programů v rámci Národního plánu obnovy. Tyto dotační příležitosti nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele (jednotná míra podpory pro všechny, méně dokumentů k dokládání), zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tak nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

První dotační titul v rámci NPO bude zaměřen na obnovitelné zdroje energie, konkrétně nákup a instalaci FVE a to včetně systémů akumulace. Následovat bude podpora digitalizace a technologií naplňujících definici průmyslu 4.0. Pro aktuální informace sledujte také náš LinkedIn, kde Vás budeme vždy včas informovat.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace:

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem

Jaká je forma a výše dotace?

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • inženýrská činnost (TDI, AD).

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou projekty do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • Realizace na území ČR, včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming

Datum vyhlášení výzvy

29. 10. 2021

Příjem žádostí

15. 11. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí

31. 3. 2022

Datum ukončení projektu

30. 9. 2023

Zobrazit komentáře

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *