Zavřít

Odpočet na VaV - z pohledu daňových kontrol

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Odpočet na výzkum a vývoj z pohledu daňových kontrol

5 otázek pro Kristínu Šumichrastovou, ředitelku Ayming ČR

Na nedávném odborném webináři Ayming vystoupila Kristína Šumichrastová a daňový expert Ayming, Ing. Ondřej Havle. Účastníkům z řad firem představili klíčová doporučení k bezpečnému uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj v roce 2022 a sdíleli cenné rady a zkušenosti z daňových kontrol v posledních letech. Přinášíme vám rozhovor, který shrnuje tato témata.

Jaká je aktuální situace v oblasti daňových kontrol odpočtu na podporu výzkumu a vývoje?

Počet daňových kontrol odpočtu na podporu výzkumu a vývoje významně poklesl. Za rok 2021 evidujeme 50% pokles nově otevřených kontrol oproti roku 2020. Přístup mnohých finančních úřadu se změnil pozitivním směrem. To je dobrá zpráva pro všechny vývojové firmy využívající odpočet na podporu výzkumu a vývoje.

Jaké jsou dnes nejčastější důvody problémů firem při daňové kontrole odpočtu na podporu výzkumu a vývoje?

Pořád jsou to zejména chyby ve formálních náležitostech povinné dokumentace – Projektu výzkumu a vývoje (dnes Projektové dokumentace). Jedná se zejména o nedostatečně, vágně nebo neurčitě popsané cíle projektu výzkumu a vývoje nebo nedostatečně definovaný způsob kontroly a hodnocení projektu výzkumu a vývoje. Dalším důvodem je faktické nerespektování stanoveného způsobu kontroly a hodnocení projektu v praxi. Firma si například k takovému dohledu nevede průběžně dokumentaci dokládající probíhající kontrolu projektu.

„Přístup mnohých finančních úřadu se změnil pozitivním směrem. To je dobrá zpráva pro všechny vývojové firmy využívající odpočet na podporu výzkumu a vývoje.“

Kristína Šumichrastová, ředitelka Ayming ČR a Slovensko

Rozporuje se také, zda uplatněné projekty splňují definici výzkumu a vývoje?

Ano, i to se stává. Firmy někdy opravdu podcení posouzení projektu z pohledu technického, což není lehká disciplína. Posouzení přítomnosti ocenitelného prvku novosti a překonání technické nejistoty je základ pro správné využití odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Někdy ale naopak firma realizuje skvělý vývojový projekt, avšak v povinné dokumentaci ho má popsaný tak špatně, že vzbudí ve správci daně pochybnosti, zda se skutečně o vývoj jedná.

Vaše doporučení pro firmy, které plánují uplatnit odpočet na výzkum a vývoj a chtějí uspět u potenciální budoucí kontrole?

Dala bych tato tři:

  • Nastavit si systematický přístup k evidenci a vedení projektu výzkumu a vývoje a k evidenci nákladu vynaložených na takové projekty.
  • Zaměřit se na technické posouzení projektu.
  • Věnovat čas přípravě kvalitní povinné dokumentace, která bude dostatečně vystihovat vývojovou podstatu projektu.

Proč odpočet na výzkum a vývoj uplatňovat s Ayming

Nabízíme expertízu, zkušenosti a garance. Jsme dlouholetý specialista na odpočet na výzkum a vývoj. Naši konzultanti pro inovace se specializují na technické aspekty odpočtu na VaV, znají legislativu, judikáty i praxi.

Pokud zvažujete zahájení uplatňování odpočtu na VaV nebo si nejste jistí, že uplatňujete správně, kontaktujte naše specialisty.