Zavřít

Transparentní dotace

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Podporujeme transparentní dotace – otevřený dopis Apef

Díky členství v APEF (Asociace pro evropské fondy) jsme se aktivně podíleli na vzniku otevřeného dopisu adresovaného přímo panu Síkelovi, ministrovi průmyslu a obchodu. Tento dopis vznikl ve spolupráci s našimi partnery a důvod jeho vzniku je znepokojivá situace a velké zpoždění ve vyhlašování nových dotačních výzev nejen z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK, ale také z Národního plánu obnovy – NPO.

Od naší snahy si slibujeme zejména zlepšení komunikace MPO vůči Vám, žadatelům, a to především pomocí včasného zveřejňování harmonogramu nových výzev a jeho neměnnost. Chceme zajistit rovný a férový přístup ke všem zájemcům o dotace a dostatek času na přípravu a plánování kvalitních projektů.

O výsledcích našich jednání Vás budeme průběžně informovat, nicméně za první úspěch považujeme zveřejnění harmonogramu, byť pouze indikativního, ze strany MPO na rok 2023.