Dotace na ekologii a energetiku

ÚSPORY ENERGIE

Program podporuje snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, např. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu nebo realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Program podporuje pořízení nových elektromobilů, dobíjecích stanic pro elektromobily, zavádění technologií akumulace energie a zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč. Míra podpory je 25 - 70 %, dle typu podniku a projektu. 

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 

Program podporuje výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Žádat mohou malé, střední a velké podniky, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je maximálně 50 mil. €. Míra podpory je až  85 %.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Program podporuje výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Žádat mohou malé, střední a velké podniky v oblasti výroby energie z OZE, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je v rozmezí 1 mil. – 150 mil. Kč dle typu projektu. Míra podpory je od 80 % pro malé podniky do 30% pro velké podniky, dle typu projektu.

ÚSPORY ENERGIE V SZT

Program podporuje rozvoj soustav zásobování teplem a zvyšování účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Žádat mohou malé, střední a velké podniky v oblasti výroby energie s licencí Energetického regulačního úřadu, mimo hl. m. Praha. Výše dotace je v rozmezí 0,5 mil. – 350 mil. Kč dle typu projektu. Míra podpory je pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 %.

  

Zaujal Vás některý z dotačních programů? Kontaktujte nás pro podrobné informace zde.